Velkommen til Avaldsnes båtforening.

 

GODT NYTTÅR!!!!

 

 

    • Klebevimpel har vi, dei er 32cm langt og en bredde på 15 cm.

 Tøyvimplene , et henger på klubbhuset som dere kan se på.Priser blir       stående på klubbhuset.

20120615_101155