Medlemspriser

 

Kontingent fullt medlem pr. år med dugnad:         kr. 1500.-
Kontingent fullt medlem pr. år uten dugnad:         kr. 2500.-
Kontingent passivt medlem pr.år:                             kr.   250.-
Engangs sum for kaiplass uten utligger:                  kr. 5000.-
Engangs sum for kaiplass med utligger:                  kr.35 000 til 45 000,-

Dugnaden er beregnet til 8 timer.  a kr.125.-

Slipp:

Max båtlengde 35 fot.

Leie i 3 døgn, inkludert høytrykkspyler.                kr. 700,-
Leie utoverver 3 døgn.                                               kr. 100.- pr døgn.
Korte inspeksjoner av propeller osv. gratis for medlemmer.

Båtrampe og vinterlagring på land:
Gratis for medlemmer.

Strømleie :
Ta kontakt for priser.