Priser for medlemmer 2017.

Kontingent fullt medlem pr. år med dugnad:         kr. 1500.-
Kontingent fullt medlem pr. år uten dugnad:         kr. 2500.-
Kontingent passivt medlem pr.år:                            kr.   250.-
Engangs sum for kaiplass uten utligger:                kr. 5000.-
Engangs sum for kaiplass med utligger:                fra 35 000 til 45 000,-

Dugnaden er beregnet til 8 timer                          a kr.125.-

Slipp:

Max båtlengde 35 fot.        NB!! Nye priser fra 1/9-2017.

Leie i 3 døgn, inkludert høytrykkspyler                  kr. 700,-
Leie utoverver 3 døgn                                               kr. 100.- pr døgn.
Korte inspeksjoner av propeller osv. gratis for medlemmer.

Båtrampe og vinterlagring på land:
Gratis for medlemmer

Strømleie :
Kr. 250,- pr. måned uten forbruksmåler.
Gratis leie av strømmåler. Målt forbruk kr. 1,25 /kWh.