Medlemspriser

 

Kontingent fullt medlem pr. år med dugnad:         kr. 1750.-   Gjelder for 2025
Kontingent fullt medlem pr. år uten dugnad:         kr. 2750.-
Kontingent passivt medlem pr.år:                             kr.   250.-
Engangs sum for kaiplass uten utligger:                  kr. 5000.-
Engangs sum for kaiplass med utligger:                  kr.40 000 til 55 000,-

Dugnaden er beregnet til 8 timer.  a kr.125.-

Slipp:

Max båtlengde 35 fot.

Leie i 3 døgn, inkludert høytrykkspyler.                kr. 700,-
Leie utoverver 3 døgn.                                               kr. 100.- pr døgn.
Korte inspeksjoner av propeller osv. gratis for medlemmer.

Båtrampe og vinterlagring på land:
Gratis for medlemmer.

Strømleie :
Ta kontakt for priser.