2019.

Nytt styret for 2019.      Leder:                          Leif Kåre Nernes

----------------------------N.Leder/Havneansvar,.    Tor Øyvind Børresen

----------------------------Sekr      :                                Bjørn Ove Bergslid

----------------------------Kasser  :                                Arnold Stange

----------------------------Styremedl.                            

----------------------------Varam.                                    Elling Jansen

 

Årsmøte 2018er avholdt ,kun 16 stk var tilstede. 18/2-2018.

 

 

Kontingent er sendt ut for 2019  mangler noen få  !!!!!

  • De med landstrøm, målerene leser vi av til våren.  OBS-- Husk betaling.
  • Se på ny vimpel oppe til venstre på siden, har med prøve på møte.  "klebemerket" kr.150,-
  • Er  også i duk / tøy. 0,5m x0,25 som skal passe i mast.  kr.450,-