Styret

   

Leder:                              Leif Kåre Nernes

Havneansvar:                 Landenes   Per 

Sekrtær:                           Bjørn Ove Bergslid

Kasserer:                         Arnold Stange

Styremedlem:                            

Varaman:                         Elling Jansen

 

 Kontingent er sendt ut i januar   2023.      NB !! Mangler noen, kontroller.

Årsmøte er avholdt 17/4-23.