2017.

Nytt styret for 2017.      Leder:                                    Leif Kåre Nernes

----------------------------N.Leder/Havneansvar,.    

----------------------------Sekr      :                                Bjørn Ove Bergslid

----------------------------Kasser  :                                Arnold Stange

----------------------------Styremedl.                             Frank Sandved

----------------------------Varam.                                    Elling Jansen

 

Årsmøte 2016er avholdt kun 16 stk var tilstede. 13/2-2017.

 

 

Kontingent er sendt ut for 2017 med forfall12. feb. mangler noen !!!!!

  • De med landstrøm, målerene leser vi av til våren.  OBS-- Husk betaling.
  • Se på ny vimpel oppe til venstre på siden, har med prøve på møte.  "klebemerket" kr.150,-
  • Er  også i duk / tøy. 0,5m x0,25 som skal passe i mast.  kr.450,-