2022.

Nytt styret for 2022.    

Leder:                                   Leif Kåre Nernes

Havneansvar,.                      Landenes   Per 

Sekr      :                               Bjørn Ove Bergslid

Kasser  :                               Arnold Stange

Styremedl.                            

Varam.                                 Elling Jansen

 

Årsmøte  2021 blir ikke  avholdt grunn corona ,convid 19 etc.

 

 

Kontingent er sendt ut for 2022 mangler noen få  !!!!!  OBS! Sjekk opp!

 

  • De med landstrøm, målerene leser vi av til våren.  OBS-- Husk betaling.
  • Se på ny vimpel oppe til venstre på siden, har med prøve på møte.  "klebemerket" kr.150,-
  • Er  også i duk / tøy. 0,5m x0,25 som skal passe i mast.  kr.450,-