Styret

   

Leder:                              Leif Kåre Nernes

Havneansvar:                 Landenes   Per 

Sekrtær:                           Bjørn Ove Bergslid

Kasserer:                         Arnold Stange

Styremedlem:                            

Varaman:                         Elling Jansen

 

Kontingent er sendt ut for 2023.

ÅRSMØTE BLIR  17 APRIL  2023.  kl 19. på klubbhuset.