Utleie

Avaldsnes Båtforening har utleie av.

  • Slipp
  • Båtplass
  • Båtrampe

Slipp:    
Leie inkludert høytrykkspyler i 3 døgn.   kr. 1500,-  
Leie utoverver 3 døgn.                               kr.   250.-  pr døgn.
Korte inspeksjoner av propeller osv.       kr.   500.-
Max båtlengde 35 fot

Båtplass: 
Leie kr 600.-  pr. måned. 

Båtrampe:
Leie kr. 100.-  pr.gang.

Vinterlagring på land:
Leie kr. 1500.-  + Strøm.

Strømleie :     Nye takster fra høsten 2022 
Kr.  350-  pr. måned uten forbruksmåler.
Gratis leie av strømmåler. Målt forbruk kr.2,- /kWh.

 

For slipping kontakt  slippansvarlig på E-mail  slipp@avaldsnesbf.no

For andre henvendelser kontakt Havneansvarlig.