Avaldsnes Båtforening har utleie av

  • Slipp
  • Båtplass
  • Båtrampe

Nye Priser fra 1/10- 2020.

Slipp: NB !    Nye priser fra 1/10 -2020.
Leie kr. 1500,- i 3 døgn, inkludert høytrykkspyler
Leie utoverver 3 døgn kr. 250.- pr døgn.
Korte inspeksjoner av propeller osv. kr. 500.-
Max båtlengde 35 fot

Båtplass: 
Leie kr 400.- pr. måned

Båtrampe:
Leie kr. 100.- pr.gang.

Vinterlagring på land:
Leie kr. 1500.-  + Strøm

Strømleie :     nye takster fra 2023.
Kr.  ??- pr. måned uten forbruksmåler.
Gratis leie av strømmåler. Målt forbruk kr. ?? /kWh.

 

For slipping kontakt  slippansvarlig på E-mail slipp@avaldsnesbf.no

For andre henvendelser kontakt Havneansvarlig